Společenství ministrantů

Společenství ministrantů

Kluci, kteří slouží při liturgii u oltáře, se schází jednou za měsíc po nedělní mši svaté u Sv. Jakuba. Zváni jsou i ti, kteří by s ministrováním rádi začali. 

Jaroslav Bouška
+420  731 604 607
jaroslav.bouska@khfarnost.cz