Náboženství

Náboženství

Katecheze pro 1. stupeň základní školy probíhá jednou týdně na arciděkanství.

Jednou měsíčně (1. úterý v měsíci) je místo výuky mše svatá v kostele Matky Boží na Náměti.