kostel sv. Markéty, Křesetice

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Doba založení kostela není známa, zřejmě spadá do doby kolem roku 1300. Není také známo, jestli stavbu iniciovali sedlečtí cisterciáci nebo předchozí majitelé statku. Do dnešní podoby byl kostel upraven v době baroka, kdy patronát vykonávali kutnohorští jezuité. Barokní přestavba probíhala v několika fázích. Nejstarší údaje se datují k roku 1644. Tehdy snad přibyla sakristie. S jistotou v roce 1680 vznikla nová věž s předsíní nad vstupem do kostela, která v roce 1706 získala nový mramorový portál a schodiště. Ukončení barokních stavebních úprav spadá zřejmě do roku 1740, ze kdy nejspíše pocházejí obě boční kaple lodi. Součástí barokních zásahů byly i okenní otvory a také zřízení přístupového schodiště ke hřbitovu a jednoduché brány na západní straně areálu. V roce 1782 získala kostelní věž novou báň. Na konci 18. století mohla být postavena márnice. Z doby kolem poloviny 19. století pochází novorománská hrobka rodiny Svobodových za presbytářem kostela. Pozdější úpravy a opravy jsou v nevelkém rozsahu. V roce 1890 měl být pořízen nový snížený krov. Nový strop v lodi byl vyzdoben freskou Proměnění Páně od Václava Vysekala st.. V roce 1911 proběhla oprava vnějších omítek a byly zakoupeny věžní hodiny od firmy Adamec z Čáslavi. Součástí úprav na přelomu 19. a 20. století bylo zřízení dřevěné předsíňky před venkovním vstupem do sakristie. V roce 1946 byl strop v lodi vyzdoben malbou od akad. malíře Rudolfa Adámka z Prahy.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 25.6. do 5.7.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
30.6.
07:30 Mše svatá

Na úmysl

Místo uskutečnění

N 49°54.53945', E 15°15.84310'

Sdílejte info