Pohřeb

Pohřeb

smok0635

Křesťanský pohřeb Církev chápe jako službu lásky, jako prokázání úcty a vyjádření naděje na vzkříšení. Pohřeb je zároveň důležitý i pro pozůstalé, kteří se při něm mohou důstojně rozloučit s milovaným člověkem. Křesťanský pohřeb se skládá z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí katolického pohřbu může být mše svatá, buď před cestou na hřbitov, anebo po pohřbu (tzv. zádušní mše). Katolický pohřeb se může konat také v krematoriu. Pokud máte zájem o službu křesťanského pohřbu, s důvěrou se na naše kněze.