Společenství mládeže

Společenství mládeže

Ve spolču mládeže vítáme každého od zhruba 14 let. Pravidelně se scházíme na arciděkanství, jezdíme na duchovní obnovy, zpíváme ve schole, společně se účastníme různých akcí pro mládež a podnikáme spoustu dalších věcí.