Duchovní obnovy

Duchovní obnovy

Duchovní obnovy farnosti se konají vždy v době postní a v době adventní.

Kromě těchto pravidelných obnov nabízíme jednou do roka (v době postní) víkend pro muže, ženy a seniory.