Svatba

Svatba

16-09-2023-257

Věříme, že láskyplný vztah mezi mužem a ženou je odrazem Boží lásky a věrnosti. Když své životy spojí před Bohem, ve svátosti manželství, dostanou novomanželé tolik jeho pomoci, kolik jí budou potřebovat, aby spolu zůstali věrně v radosti i bolesti po celý život a aby oba byli schopni společně nést povinnosti v manželství a rodině.

V chrámu sv. Barbory a dalších vysvěcených kostelích v kutnohorské farnosti probíhají pouze církevní svatební obřady. Základní podmínkou k uzavření církevního sňatku je to, že alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěný katolík. Jsou-li manželé oddáni civilně a touží po svátostném manželství, mohou požádat o tzv. konvalidaci. Bližší vysvětlení podmínek konání církevního svatebního obřadu podá arciděkan Vladislav Brokeš. Rezervace data svatby je nutná alespoň v tříměsíčním předstihu, předpokládá volný termín a souhlas arciděkana. V případě zájmu ho neváhejte kontaktovat.

 

V kapli Božího těla může proběhnout civilní nebo církevní svatební obřad. Rezervace data svatby je nutná minimálně v půlročním předstihu, předpokládá volný termín. Obraťte se na sekretariát farnosti, Mgr. Jaroslava Boušku.