Týden bude plný dobrodružství, her, pohybu a tvoření, bude v něm také prostor pro zamyšlení a katechezi. Je potřeba, aby děti zvládly celodenní zápřah, před přihlášením proto zvláště u mladších zvažte jejich fyzickou zdatnost. Setkání budou připravena na každý den tohoto týdne v čase od 8:00 do 16:00, místem konání je osvědčená zahrada kláštera svaté Voršily, se zázemím v prostorách gymnázia. Pro děti bude zajištěno pravidelné občerstvení včetně oběda. Doporučený finanční příspěvek je stanovený na 1 500 Kč za celý týden. Přihlášku (ke stažení zde) můžete vyplněnou odevzdat katechetům či v kanceláři arciděkanství, případně podepsanou a naskenovanou odeslat na e-mail patricie@koubska.com Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek je konec června, počet míst je omezený.