Rezervace intence online

Intence (zvláštní úmysl mše svaté) je námi formulovaná modlitba, kterou během mše svaté svěřujeme Bohu. Dárce předá finanční obnos pro potřeby kněze, viz Kodex církevního práva, kánon 946: "Když křesťané dávají stipendium, aby dle jejich úmyslu kněz sloužil mši, přispívají k prospěchu církve a podílejí se tímto darem na její péči o vydržování služebníků a na jejích činnostech."

Stipendium za mši svatou je možné předat předem v kanceláři arciděkanství nebo v sakristii bezprostředně po odsloužení mše svaté knězi, který mši odsloužil. 


Upozornění! Odesláním tohoto formuláře automaticky nedochází k přijetí intence. Konečné rozhodnutí o znění a přijetí textu intence má kněz.