P. Michal Šramko byl na kněze vysvěcen v sobotu 25. 5. 2024 v katedrále Ducha Svatého v Hradci Králové. Ve farnosti působil již jako jáhen a nyní zde bude sloužit jako kněz.
 
Diecézní biskup Mons. Jan Vokál, při jeho svěcení řekl: "Pamatujte na to, že všechny potřebné milosti vám budou dány. Dostanete mimořádné dary Ducha Svatého, které vás budou každým dnem provázet. Nikdo z nás si toto Boží povolání nijak nezasloužil. Ne, my Jeho, ale to On si vyvolil nás, aby nás povolal na tuto cestu. Chci zdůraznit jeden z nejdůležitějších znaků kněžství, kterým je modlitba. Proměňuje-li se ve svátostném svěcení podstata vaší duše, nutně se musí proměnit a zintenzívnit i vaše modlitba – jako výraz živého vztahu s Trojjediným Bohem. A to po vzoru Panny Marie, které vás dnes zasvěcuji a jí vás svěřuji". 
 
Fotogalerie z kněžského svěcení najdete na webu farnosti zde a na webu biskupství zde
 
P. Michal Šramko sloužil svoji první mši v kostele sv. Jakuba v neděli 26. 5. Fotogalerii z primice najdete zde