Co pro naši farnost může znamenat Svatý rok?

Každý Svatý rok nese velké připomenutí Božího díla, které pro spásu nás lidí Bůh vykonal a které pokračuje až do naší doby a situace, ve které právě jsme. A druhým smyslem Svatého roku je to, že nám dává velkou příležitost odhodit a rozvázat všechna břemena, která jsme v životě a ve vztazích nasbírali a utrpěli. K tomu všemu nás Bůh vyzývá.

 

Jak bude vypadat modlitební příprava naší farnosti na Svatý rok?  

Když papež František letošní Rok modlitby na cestě ke Svatému roku 2025 v lednu vyhlašoval, mimo jiné řekl: „Prosím vás, abyste zintenzivnili svou modlitbu, abyste prožili tento čas milosti a zakusili sílu Boží naděje.“ V naši farnosti chceme na tento úmysl pamatovat vždy ve středu při mši svaté a následné adoraci. Během roku modlitby zazní také tematická kázání o modlitbě. 

Modlitební brožura "Nauč nás modlit se" vydaná k Roku modlitby ke stažení zde.  

 

Co je Jubileum - Svatý rok?  

Jubileum je v katolické církvi zvláštní svatý rok milosti a poutě. Obvykle se koná jednou za 25 let, i když papež může vyhlásit mimořádné jubilejní roky častěji, jako v případě Roku milosrdenství 2016. Ústřední součástí každého jubilea je Svatá brána. Tato brána, která se nachází v bazilice svatého Petra a v dalších velkých římských bazilikách, je zevnitř zapečetěná a otevírá se pouze během jubilejního roku. Otevření Svaté brány symbolizuje nabídku "mimořádné cesty" ke spáse během daného roku. Svatá brána může být symbolem, který vybízí hledět kupředu v naději s novým nasazením. Procházení Svatou bránou vyjadřuje rozhodnutí následovat Ježíše jako Dobrého pastýře a nechat se jím vést.

 

Jaký je původní význam Jubilea?  

Biblické jubileum neboli Milostivé léto, se slavilo každých 50 let a mělo dva právní aspekty. Prvním je osvobození nevolníků a druhým zrušení aktů vlastnictví půdy. Vlastnictví půdy odkazuje k biblické době. Když Izraelité přišli do Zaslíbené země, byla celá oblast rozdělena mezi kmeny a rody, takže každá rodina měla svůj kousek půdy. Půda pak byla hlavním zdrojem obživy. Později se mohlo stát, že někdo o všechno přišel a někdo jiný nahromadil bohatství. Jubileum bylo jakýmsi vynulováním, tj. každý se vrátil ke svému původnímu majetku. Jubileum tedy sloužilo k tomu, aby se majetkové záležitosti daly do pořádku, aby všichni měli stejný podíl. Protože mezi lidmi dochází k nepravostem, je třeba je napravovat. Systematicky a pravidelně. To je důležité sociální poselství tohoto roku.

 

Co znamená logo jubilejního roku?  

Logo zobrazuje čtyři postavy, představující celé lidstvo, přicházející ze čtyř světových stran. Jeden objímá druhého na znamení bratrství a solidarity. Postava vpředu se drží kříže. Kříž není jen znamení víry, ale také symbol naděje, kterou nelze opustit, protože naději stále potřebujeme, zvláště v těžkých chvílích života. Pod postavami jsou rozbouřené vlny symbolizující skutečnost, že životní pouť neprobíhá v klidných vodách vždy hladce. Okolnosti každodenního života a události v širším světě často vyžadují větší výzvu k naději. Proto bychom měli věnovat zvláštní pozornost spodní části kříže, která byla prodloužena a přetočena do tvaru kotvy spouštěné do vln. Kotva je symbol naděje. Kříž v logu není statický, ale dynamický. Sklání se směrem k lidem, nenechává je osamocené. Sklání se k nim, aby nabídl svou blízkost a jistotu naděje.

cq5dam-web-1280-1280

Bula k Jubilejnímu roku 2025 zde

Více informací o jubilejním roce najdete zde