Kostel sv. Jakuba, Kutná Hora

16:50-17:00 Hlas zvonů nad městem zní
17:00-18:00 Mše svatá za město Kutná Hora a za návštěvníky Noci kostelů
18:15-18:45 Zastavení nad obrazem Poslední večeře Páně od Hanse Elfeldara (1515)
s komentářem Marie Slavotínkové
18:45-19:15 Zastavení nad obrazem Poslední večeře Páně od Hanse Elfeldara (1515) s komentářem Marie Slavotínkové
19:30-20:30 Večer chval se scholou KUSCH
20:30-22:00 Prohlídka kostela
Sami si projděte kostel a vychutnejte si jeho jedinečnou atmosféru.

 

Chrám sv. Barbory, Kutná Hora

19:30-20:30 Chrámem s našimi průvodci
Chcete se dozvědět víc, než je, kde napsáno? Vybereme nejzajímavější části chrámu, dozvíte se o symbolice chrámu i o dobových souvislostech. 
20:30-22:00 Duchovní slovo a hudba 
Zaposlouchejte se do duchovního slova a vnímejte krásu chrámu za zvuku hudby. Během hodiny a půl se bude střídat četba z Bible a varhanní hudba. Zdržte se v chrámu, jak dlouho chcete.  
Varhany rozezní varhaník Viktor Darebný a občas uslyšíte i jeho hudební přátelé: Iva Darebná (zpěv), Jan Drahota (violoncello), Vojtěch Hylský (trubka), Miroslava Kluchová (flétna, klarinet).

 

Kaple Božího těla, Kutná Hora

18:00-22:00 Naše příběhy
Prostor pro ztišení a modlitbu. Zapalte si svíčku. Posaďte se a vyslechněte si příběhy živé víry. Vhoďte osobní modlitbu do džbánu.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Grunta

17:30-18:30 Osobní prohlídka kostela
Ztište se v prostorách nádherného kostela a nechte na sebe promlouvat Genia loci tohoto jedinečného místa.
18:30-19:15 Přivítání otce Vladislava a koncert Svatojakubského chrámového sboru
Zaposlouchejte se do sborových skladeb a varhanní hudby v podání kutnohorského Svatojakubského chrámového sboru pod vedením Viktora Darebného.
19:15-20:00 Osobní prohlídka kostela

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kutná Hora

19:00-21:00 Ticho kostela promlouvá
Sami si projděte kostel a vychutnejte si jeho jedinečnou atmosféru.

 

Kaple sv. Václava ve Vlašském dvoře, Kutná Hora

18:00-22:00 Komentovaná prohlídka při svíčkách
Prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech.

 

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kutná Hora - Sedlec

18:00-19:00 Mše svatá
19:00-21:00 Katedrála zve ke ztišení i poslechu varhan
21:00-22:00 Večer chval

 

Kostel Českobratrské církve evangelické, Kutná Hora

18:00-18:20 Vystoupení žesťového souboru Consonare
18:30-19:30
Prozpěvování před kostelem
19:45-20:15 Vystoupení Svatojakubského chrámového sboru pod vedením Viktora Darebného

 

Modlitebna církve Československé husitské, Kutná Hora

16:00-21:00 Čtení biblických textů proložených hrou na varhany

 

Modlitebna sboru Církve Bratrské, Kutná Hora

18:00-22:00 Kavárna s občerstvením
18:00-22:00
Výstava „100 let budovy Církve Bratrské v Kutné Hoře“ 

 

Kostel sv. Vavřince, Církvice

18:00-20:00 Ticho kostela promlouvá

 

Kostel sv. Ondřeje, Chlístovice

17:00-18:00 Zvonění na zvon z dílny Ondřeje Ptáčka
Příběh zvonu II – jak to všechno vzniklo a jak se nám to povedlo – výstava fotografií
18:00-18:40 Večerní zastavení s barokní hudbou
19:00-19:40 Komentovaná prohlídka interiéru a věže kostela s Kateřinou Strnadovou

19:45-20:00 Ticho kostela promlouvá
Prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

 

Kostel sv. Jakuba, Jakub

19:00-19:30 Ticho kostela promlouvá
Prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě
19:30-20:30 Koncert folkové kapely Jetojedno
20:30-21:00
Ticho kostela promlouvá
Prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

 

Kostel sv. Vavřince, Kaňk

18:00-19:00 Hudební vystoupení žáků ZUŠ Kutná Hora ze třídy Lenky Drahotové
19:00-20:00 Ticho kostela promlouvá
Prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

 

Kostel sv. Jana Křtitele, Kluky

17:30-18:00 Ticho kostela promlouvá
Prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě
18:00-18:05 Slavnostní zvonění – hlas starého zvonu
18:15-18:45
Komentovaná prohlídka kostela a povídání o sv. Janu Křtiteli
18:45-19:00
Komentovaná prohlídka kostelní věže a náhrobních kamenů
19:00-19:15
Čtení z bible o sv. Janu Křtiteli, zpěvy s Lucií

 

Zámecká kaple sv. Floriána, Hraběšín

17:00-19:00 Prohlídka kaple - příležitost k meditaci

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Starkoč

17:00-18:00 Hudební vystoupení BRASS ANSÁMBL GB – žesťový soubor
18:00-19:00 Ticho kostela promlouvá
Prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě

 

Kaple Nanebevstoupení Páně, Dolany u Červených Peček

18:00-20:00 Setkání u kapličky
Prohlídka, povídání o historii  kaple, zpěv s kytarou, program pro děti (písničky, soutěže, hry, malování)

 

Kostel sv. Jakuba, Paběnice

18:00-19:00 Varhanní koncert – Milan Slabý
19:00-20:00 Ticho kostela promlouvá
Prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

 

POUTNICKÝ PAS KE STAŽENÍ ZDE