Na zbývající část střechy a krovu bude vypracována projektová dokumentace, která navazuje na již opravené části krovu. Práce na těchto částech střechy by měly započít v roce 2025.