Farnost uspěla s žádostí dotačního titulu v rámci IROP vyhlášené MAS Lípa pro venkov jež sdružuje obce na Kutnohorsku a získala dotaci na zbývající práce obnovy kostela ve výši 3 900 000 Kč.