Kontakty


Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora

Jakubská 1,  284 01 Kutná Hora
tel.: 327 512 115 (kancelář arciděkanství)
tel.: 327 515 796, 775 363 938 (Infocentrum u chrámu sv. Barbory)
IČO: 464 03 523, č. účtu: 441774319/0800
Datová schránka: w2nhuj7

Duchovní správa:

P. Bc.Th. Jan Uhlíř - arciděkan  
Tel.: 777 339 233
E-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz

P. Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák - kaplan 
Tel.: 604 246 882
E-mail: sedlak.z.v@gmail.com

P. JUDr. Jan Mařík, kněz žijící ve farnosti

Farní kancelář:

Mgr. Petra Veselá, provozní a ekonomický správce
Tel.: 724 328 049
E-mail: petra.vesela@khfarnost.cz

Bc. Jaroslav Bouška, sekretariát
Tel.: 731 604 607
E-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz

Ing. Magdalena Bořilová, účetní
Tel.: 777 950 866
E-mail: magdalena.borilova@khfarnost.cz

Bc. Eliška Pflegerová Nekolová, personalistka
Tel.: 776 625 127
E-mail: eliska.nekolova@khfarnost.cz

Technická správa památek:

Ing. Soňa Telecká
Tel.: 732 653 055
E-mail: sona.telecka@khfarnost.cz

Chrám sv. Barbory a infocentrum:

Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
Tel.: 327 515 796
E-mail: info@khfarnost.cz

Bc. Kateřina Grenarová, vedoucí informačních služeb
Tel.: 733 624 786
E-mail: katerina.grenarova@khfarnost.cz

 

Církevní mateřská škola sv. Jakuba

Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora
IČO: 71 342 249,  č. účtu: 207427642/0600
Zřizovatel: ŘKF – arciděkanství Kutná Hora

Mgr. Barbora Křivohlavá, ředitelka
Tel.: 731 191 017
E-mail: materska.skola@khfarnost.cz

 

Římskokatolická farnost Třebonín

Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 464 02 705, č. účtu: 442116369/0800

P. Bc.Th. Jan Uhlíř, administrátor excurrendo

Kostel sv. Jana Křtitele v Nové Lhotě: 

V případě zájmu o prohlídku kontaktujte průvodce:
Jaroslav Čálek (starosta obce Kluky)
Tel.: 602 492 478

 

Římskokatolická farnost Bykáň

Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 464 03 213, č. účtu: 441836399/0800

P. Bc.Th. Jan Uhlíř, administrátor excurrendo