Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Stručný popis projektu:

  • Obnova exteriéru trojlodí a presbytáře kostela sv. Jakuba
  • Obnova interiéru kostela, zpřístupnění „Charvátovské kruchty“, umístění expozice, obnova okenních výplní, restaurátorské práce, digitalizace, instalace zabezpečení
  • Statické zajištění severní a jižní věže kostela
  • Obnova zahrady a zřízení zahradního lapidária s kamennými artefakty

Cíle a výsledky projektu:

Globálním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet kostel sv. Jakuba Staršího v Kutné Hoře, jako významnou kulturně historickou památku architektonického dědictví, pro budoucí generace. Jde primárně o památku jako takovou, ale rovněž také o odkaz našich předků a jedinečné genius loci tohoto místa.

Cílem projektu je do konce roku 2022 obnovit kostel sv. Jakuba Staršího v Kutné Hoře v tomto rozsahu: exteriér trojlodi, presbytář, interiér kostela a věží s maximální odbornou péčí a kvalitou.

Cílem projektu je také zvýšit kvalitu dostupnosti (zpřístupnění) tohoto památkově chráněného objektu a zajistit (zvýšit) bezpečnost a komfort návštěvníků.

Specifickým cíle projektu je přispět k vyváženému rozvoji městské památkové zóny zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, přispět k rozvoji konkurenceschopnosti lokality a podpoře zaměstnanosti.

Projekt tedy naplňuje Specifický cíl 3.1, prioritní osy 3, investiční priority 6 c Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Realizace projektu bude přispívat k zachování, ochraně a rozvoji potenciálu kulturního dědictví. Budou tak vytvořeny všechny předpoklady pro využití jeho potenciálu k vyváženému rozvoji území s pozitivními vazbami a dopady na místní a regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Projekt „Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře“ je spolufinancován Evropskou unií.