Bohoslužby a ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ OHLÁŠKY 17. 9. – 24. 9. 2017

 

Neděle 17. 9. 24. neděle v mezidobí

7:00

JU*

chrám sv. Barbory Za rodinu Janovských, živé a zemřelé členy rodiny Sokolovy

9:00

JU*

kostel sv. Jakuba Za rodinu Reslerovu a Papáčovu

10:45

JU*

Třebonín  

18:00

P. Vojtěch Novotný

kostel Matky Boží Za farnost
Středa 20. 9. Památka sv. Ondřeje, kněze, Pavla a druhů, mučedníků

18:00

JU*

kostel sv. Jakuba Za Ludmilu Merunkovou a její rodiče
Pátek 22. 9.  

18:00

P. Damián Vrchovský

kostel sv. Jakuba Za Jaroslavu Truhlářovou a duše v očistci
Sobota 23. 9.  

16:00

Bohoslužba slova

Domov důchodců  
Neděle 24. 9. 25. neděle v mezidobí

7:00

JU*

chrám sv. Barbory Za farnost

9:00

JU*

kostel sv. Jakuba Za Jaromíru Ťukovou, živé a zemřelé členy rodiny

10:30

JU*

Malešov Poutní mše svatá

10:45

P. Petr Tobek

Třebonín Poutní mše svatá

18:00

P. Damián Vrchovský

kostel Matky Boží Za Jiřího Dejmala

P. Jan Uhlíř bude v příštím týdnu na dovolené.

Sbírka na církevní školství probíhá tuto neděli (17. 9.).

Výuka náboženství začne v úterý 19. 9. v 16:00 na Církevním gymnáziu.

Prosíme ty, kteří mají intenci na úterý a na čtvrtek, aby se přihlásili o nový termín. Jinak bude odsloužena v nejbližším možném termínu.

Koncert žáků ZUŠ, obor klavír a varhany, bude ve čtvrtek 21. 9. v 18:00 v kostele v Malešově.

Svatováclavský varhanní koncert bude 23. 9. v 17:00 v kostele v Gruntě.

Přijetí do katechumenátu bude v neděli 24. 9. při mši svaté u sv. Jakuba.

Duchovní obnova pro seniory bude ve dnech 24. – 26. 9. ve Slavoňově.

Kurz Alfa se v naší farnosti uskuteční od 5. 10. do 14. 12. na arciděkanství. Účast na kurzech je zdarma. Zájemci mohou kontaktovat Julii Němcovou (julie.nemcova@khfarnost.cz, 731 604 076). Přihlášení není závazné pro celou dobu kurzu, můžete přijít na prvních několik setkání a teprve pak se rozhodnout, zda chcete kurz absolvovat až do konce. Pomocí letáčků, které jsou k dispozici na stolku v kostelích, můžete pozvat své známé. Kdo by se chtěl zapojit do přípravy občerstvení na jednotlivé večery, ať kontaktuje Editu Ciklerovou (tel.: 739 654 482).

 

 

 

*Mši sv. slouží: JU – P. Jan Uhlíř