Bohoslužby a ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ OHLÁŠKY 12. 11. – 19. 11. 2017

Neděle 12. 11. 32. neděle v mezidobí

7:00

DR*

chrám sv. Barbory Za rodinu Kozlíkovu

9:00

DR*

kostel sv. Jakuba Za farnost

10:30

DR*

Křesetice

10:45

P. Petr Tobek

Třebonín

18:00

DR*

kostel Matky Boží Za Karla Krause a celý rod
Pondělí 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny
         17:00         JU*         kostel sv. Jakuba
Úterý 14. 11.         

17:00

JU*

Klášterní kostel Za P. Františka Krále a jeho matku
Středa 15. 11.  

18:00

DR*

kostel sv. Jakuba Za Josefa Hruboše
Čtvrtek 16. 11.  

7:00

DR*

kostel sv. Jakuba  
Pátek 17. 11. Památka s. Alžběty Uherské

18:00

JU*

kostel sv. Jakuba Za Jiřího Karelu, rodiče a živé členy rodiny
Sobota 18. 11.  

16:00

DR*

Domov důchodců  
Neděle 19. 11. 33. neděle v mezidobí

7:00

DR*

chrám sv. Barbory Za Františka Kruliše a dceru Janu

9:00

JU*

kostel sv. Jakuba Za Jarmilu Šimkovou a duše v očistci

10:45

DR*

Třebonín 

18:00

JU*

kostel Matky Boží Za farnost

Sbírka na plošné pojištění diecéze proběhne 12. 11. při všech bohoslužbách.

Uzávěrka Zpravodaje je tuto neděli (12. 11.)  Podněty a příspěvky můžete posílat Kateřině Grenarové (e-mail: katerina.grenarova@khfarnost.cz).

Jednání Pastorační rady farnosti bude v úterý 14. 11. v 18:00 na arciděkanství.

Biblická hodina bude ve středu 15. 11. v 19:00 na Církevním gymnáziu.

Adorace za kurz Alfa bude ve čtvrtek 16. 11. od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba.

Oblastní charita Kutná Hora nabízí adventní věnce. Vzorky jsou k dispozici u bočního oltáře v kostele sv. Jakuba. Objednávky je možné si psát na přiložený seznam, kde se také dozvíte možnosti vyzvednutí objednávky.

Svátost pomazání nemocných se bude udělovat 19. 11. v 9:00 u sv. Jakuba a 10:45 v Třeboníně.

Sbírka Dny Bible 2017 bude v neděli 19. 11. V kostele sv. Jakuba bude po celý následující týden určena pokladnička, do které můžete přispět. Svým darem podpoříte překlady Bible do čtyř domorodých jazyků v afrických zemích.

 

 

*Mši sv. slouží: JU – P. Jan Uhlíř; DR – P. Dmytro Romanovský