Bohoslužby a ohlášky

 

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ OHLÁŠKY  26. 6. – 3. 7. 2016

Toto jsou ohlášky pro aktuální týden. Pravidelný rozpis bohoslužeb najdete zde.

Neděle 26. 6. 13. neděle v mezidobí

7:00

JU*

kostel sv. Jakuba Za Jiřího Ehrhardta a duše v očistci

9:00

ZS*

Bykáň  

9:30

JU*

chrám sv. Barbory Za město Kutná Hora

10:30

ZS*

Nová Lhota Poutní mše svatá

18:00

JU*

kostel Matky Boží Za Miroslava Veverku a celou rodinu
Úterý 28. 6.          Památka sv. Ireneje, mučedníka

16:00

ZS*

Třebonín  

18:00

JU*

kostel sv. Jakuba Za Ing. Pavla Merunku a jeho rodiče
Středa 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

18:00

JU*

kostel sv. Jakuba Za Vlastu Ehrhardtovou, rodiče a duše v očistci
Čtvrtek 30. 6.  

9:00

Mons. Josef Suchár

kostel sv. Jakuba Poděkování za uplynulý školní rok na Církevním gymnáziu

  Klášterní kostel MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek 1. 7.  

18:00

   ZS* kostel sv. Jakuba Za zemřelé členy rodiny Burešovy a Kadlecovy
Sobota 2. 7.  

16:00

     ZS* domov důchodců  
Neděle 3. 7. 14. neděle v mezidobí

7:00

ZS*

chrám sv. Barbory Za rodinu Böhmovu a Šafrovu

9:00

ZS*

kostel sv. Jakuba Na poděkování

 

Křesetice MŠE SVATÁ NEBUDE

10:45

P. Petr Tobek

Třebonín  

11:00

ZS*

Grunta  

18:00

ZS*

kostel Matky Boží Za Ambrože Nytru, sourozence, duše v očistci a na poděkování za prokázaná dobrodiní

Sbírka na charitu vynesla 11 187,- Kč. Všem dárcům patří upřímné díky.

Kostelní sbírka při „stříbření“ je určena na nový zvon pro kostel sv. Jakuba.

Zpovídání na první pátek v měsíci bude 1. 7. od 17:00 v kostele sv. Jakuba. Zpovídat bude
P. Zdeněk Sedlák.

P. Jan Uhlíř bude na dovolené od 1. 7. do 16. 7. Během jeho nepřítomnosti ve farnosti ho bude zastupovat P. Zdeněk Sedlák.

Koncert v chrámu sv. Barbory bude v sobotu 2. 7. od 19:00.

Cykločundr pro kluky od 9 let bude ve dnech 25. 8. – 29. 8. Zájemci se mohou hlásit do 30. 6. u pana Jiřího Kárníka (tel.: 608 272 181, e-mail: jiri.karnik@email.cz).