Bohoslužby a ohlášky

 

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ OHLÁŠKY  24. 7. – 31. 7. 2016

Toto jsou ohlášky pro aktuální týden. Pravidelný rozpis bohoslužeb najdete zde.

Neděle 24. 7. Svátek sv. Jakuba – poutní slavnost

9:00

Mons. Jan Vokál

kostel sv. Jakuba Za farnost
Úterý 26. 7.          Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

16:00

ZS*

Třebonín  
Středa 27. 7.  

18:00

ZS*

kostel sv. Jakuba Za Jana a Marii Dejmalovy
Čtvrtek 28. 7.                   
         8:00          ZS *          kostel sv. Jakuba  
Pátek 29. 7. Památka sv. Marty

18:00

     ZS* kostel sv. Jakuba Na poděkování
Sobota 30. 7.  

16:00

      ZS* domov důchodců  
Neděle 31. 7. 18. neděle v mezidobí

7:00

ZS*

chrám sv. Barbory Za Vladimíra Bělinu, jeho rodiče a rodinu Křivánkovu

9:00

ZS*

kostel sv. Jakuba Za živé a zemřelé členy rodiny Šimkovy a Kořínkovy

 

Malešov MŠE SVATÁ NEBUDE

10:30

ZS*

Třebonín  

18:00

ZS*

kostel Matky Boží  

P. Jan Uhlíř bude s mládeží od 25. 7. do 31. 7. na Světovém setkání mládeže v Krakově. Zastupovat ho bude P. Zdeněk Sedlák.

 

Poděkování patří všem, kde se zapojili do úklidu kostela sv. Jakuba i do organizace oslav sv. Jakuba.

 

Noční adorace za prohloubení víry a lásky v rodinách bude v pátek 29. 7. od 21:00 do 22:00 v kostele sv. Jakuba.