Chrám sv. Barbory a kaple Božího těla – stará

 

Adresa Barborská ul., Kutná Hora (mapa)
 
Kontakt tel.: 327 515 796
e-mail: info@khfarnost.cz
     
Pravidelné bohoslužby každou neděli v 7.00
 
Mimořádné bohoslužby Boží hod vánoční a velikonoční (9:00) Slavnost Božího těla (9:00) Kutnohorské stříbření (9:30) Silvestr (16:00)
Návštěvní řád chrámu
Běžná otevírací doba
Přízemí chrámu sv. Barbory
IV – X: denně 9.00 – 18.00
XI – XII: denně 10.00 – 17.00
I – II: denně 10.00 – 16.00
III: denně 10.00 – 17.00
24. XII.: zavřeno
Empory chrámu sv. Barbory
V – X: denně 9.00 – 18.00
Kaple Božího těla
III: so – ne 11.00 – 16.00
IV: denně 10.00 – 17.00
V – X: denně 9.00 – 18.00
V zimním období je kaple přístupná na vyžádání (oslovte obsluhu infocentra).
Empory chrámu sv. Barbory
V – X: denně 9.00 – 18.00

Otevírací doba může být upravena pro potřeby svateb a slavnostních bohoslužeb. Informace o změnách jsou průběžně zveřejňovány ZDE

 
Vstupné pro rok 2016 a 2017
Přízemí chrámu sv. Barbory
dospělí 85 Kč
senioři od 65 let, studenti od 15 do 26 let 65 Kč
děti od 6 do 15 let, držitelé průkazu ZTP 40 Kč
děti do 6 let zdarma
Se vstupenkou do chrámu můžete navštívit kapli Božího těla zdarma.
Kaple Božího těla
dospělí, děti od 6 do 15 let 10 Kč
senioři od 65 let, studenti od 15 do 26 let 10 Kč
děti do 6 let v doprovodu platící osoby, držitelé průkazu ZTP zdarma
Empora chrámu sv. Barbory (pouze se vstupenkou do přízemí chrámu sv. Barbory)
dospělí 25 Kč
senioři od 65 let, studenti od 15 do 26 let 15 Kč
držitelé průkazu ZTP zdarma
děti do 15 let v doprovodu rodiče či jiné zodpovědné osoby držitelé průkazu ZTP zdarma
V chrámu lze rovněž uplatnit či zakoupit kombinovanou vstupenku, která zahrnuje vstupné do více objektů v Kutné Hoře:
TROJVSTUPENKA zahrnuje společné vstupné do tří nejkrásnějších církevních památek Kutné Hory: chrámu sv. Barbory, kostnice a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci.
dospělí 185 Kč
senioři od 65 let, studenti od 15 do 26 let 130 Kč
ČTYŘVSTUPENKA je obohacená o vstup do expozice Galerie Středočeského kraje.
dospělí 305 Kč
senioři od 65 let, studenti od 15 do 26 let 210 Kč
Dětem do 15 let a držitelům průkazu ZTP doporučujeme zakoupit vstupenky do jednotlivých objektů zvlášť.
S kombinovanou vstupenkou můžete navštívit kapli Božího těla zdarma.
Bezbariérový přístup je zajištěn pouze do přízemí chrámu; schodiště na emporu a do kaple Božího těla nedisponují bezbariérovými opatřeními. Děkujeme za pochopení.

Prohlídky chrámu svaté Barbory probíhají individuálně, bez průvodce. Na pokladně chrámu je možné si půjčit stručný text o historii a nejdůležitějších zajímavostech v různých světových jazycích. Za poplatek 40 Kč je možné si zapůjčit audioprůvodce. Zájemci o prohlídku s průvodcem (skupiny) si mohou výklad objednat na výše uvedených kontaktech (minimálně dva týdny předem). Prohlídka trvá zhruba 40 minut.

Příplatek za výklad v otevírací době (pro skupinu maximálně 45 osob):

český jazyk 390 Kč
anglický jazyk 490 Kč
V případě zájmu o prohlídku chrámu mimo pravidelnou otevírací dobu kontaktujte Infocentrum u chrámu sv. Barbory na e-mailu info@khfarnost.cz nebo telefonu 327 515 796, připravíme vám cenovou nabídku podle Vašich požadavků.
Školní skupiny
Školní skupiny platí vstupné podle věku a počtu žáků či studentů ve výši uvedené v základním ceníku. Na skupinu 25 žáků či studentů připadá jedna osoba pedagogického dozoru zdarma. Ostatní členové pedagogického doprovodu platí vstupné ve stejné výši jako jejich žáci nebo studenti. Příplatek za výklad pro česky mluvící školní skupiny je 200 Kč. Je nutné jej objednat alespoň dva týdny předem na výše uvedených kontaktech.
Zájemci o konání svatebního obřadu v chrámu svaté Barbory, případně dalších kostelích ve farnosti, získají základní informace zde, nebo mohou přímo kontaktovat arciděkana a duchovního správce kutnohorské farnosti, P. Jana Uhlíře.

 

Katedrála sv. Barbory
Chrám byl vždy symbolem města, hrdostí Horníků a dodnes zůstává nejznámější kutnohorskou stavbou. Svatobarborský chrám je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě, tj. s věncem kaplí kolem hlavního oltáře. Stavba se stala výrazem někdejšího bohatství a moci města.
Chrám byl založen kolem roku 1388 na náklad patricijských kutnohorských rodů. Podnět k jeho stavbě dalo však Bratrstvo Božího těla, založené v roce 1384 – od té doby probíhaly také sbírky ve prospěch stavby.
V počátečním období zde pracovala stavební huť Petra Parléře. Nejstarší část katedrály byla dokončena do roku 1392; jedná se o 8 ochozových kaplí. Počátkem 15. století bylo trojlodí změněno v pětilodí. Od počátku husitských válek (1419) byla stavba na desítky let přerušena a až koncem 15. století pokračuje mistr Hanuš klenbou ochozu a stavbou triforia. 1499 uzavřel mistr staroměstské školy pražské Matěj Rejsek síťovou klenbu presbytáře. V letech 1512-1532 vytvořil Benedikt Rejt (Ried) z Pístova nad vnitřními arkádami spodní části chrámu samostatné trojlodí, které nemá v českých zemích obdoby. Rejt je také tvůrcem velmi netypických stanových střech. Veškerá činnost byla v té době ukončena zápisem v kronice v roce 1558, stavba byla na západní straně uzavřena hrubou, tzv. „jalovou“ zdí. Dosavadní donátoři stavby neměli tolik dalších prostředků, aby byla zaručena celá dostavba chrámu. V 17. století byl chrám kolejním kostelem jezuitů. Ti roku 1733 odstranili stanovou střechu a chrám propojili pomocí galerie s  Jezuitskou kolejí. Většina interiéru chrámu byla v 17. a 18. století barokizována. K nutné generální restauraci, a vlastně i jakési celkové dostavbě chrámu došlo v letech 1884-1905. Tehdy bylo vytvořeno západní průčelí se vstupním portálem a varhanní kruchta a katedrále se také vrátila její stanová střecha.
Chrám je 70 m dlouhý, 40 m široký a uvnitř 30 m vysoký. Nápadná shoda chrámu s pražským chrámem sv. Víta není náhodná, město se chtělo Praze vyrovnat a pražští stavitelé se na výstavbě kutnohorské katedrály mocně podíleli.